Poppenkastspel ‘CARNAVAL’

Doel: De kinderen beleven plezier aan een talige activiteit en dienen daarvoor goed te luisteren. Verder wordt hun waarnemingsvermogen, fantasie, luisterhouding en voorstellingsvermogen vergroot. Als de kinderen zelf een improvisatiespel mogen spelen worden ook nog hun expressievermogen, bewegingsvrijheid, spreekvaardigheid (woordenschat) en zelfvertrouwen vergroot. Zij dienen dan open te staan voor anderen, dienen goed samen te werken en worden zich meer bewust van hun eigen gedrag in een vrijere(zelfstandige) situatie.

Tijd: 1 werktijd. Als de leerlingen in kleine groepjes (zelfstandig) mogen spelen; meerdere speltijden. Het bijgevoegde poppenkastfimpje duurt 30 min.

Materiaal: Poppenkast en poppenkastpoppen. Print en lees tevoren het downloadbare document goed door. Daarin staat een uitgewerkt carnavalspoppenkastspel. Evt. digibord om bijgeleverd filmpje van de Grootste Poppenkast van Nederland voorafgaand (ter motivatie) te bekijken.

Extra informatie: Maak tijdens deze les reclame voor de Grootste Poppenkast van Nederland die op dinsdag met carnaval op de Grote Markt in Breda te bewonderen valt. De voorstellingen zijn om: 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Het volgende filmpje is een poppenkastvoorstelling van de genoemde poppenkast. Duur 30 min en leuk om te bekijken met de kinderen.

Dansen met ‘de maskerdans’

Doel: De kinderen ontwikkelen div. aspecten. Zo wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld, moeten ze keuzes maken (of ze het masker snel of langzaam doorgeven, in hun eigen belang), moeten ze aandachtig luisteren en geconcentreerd zijn om aan te voelen wanneer de muziek stopt. Lekker bewegen is leuk.

Tijd: 1 speeltijd en daarna tijd voor herhaling.

Materiaal: Masker, Cd-speler met passende (feest/ dans-,)muziek.

Dramatische expressie: een 7-tal lessuggesties ‘CARNAVAL’

Doel: Door dramatische expressie kunnen veel doelen bereikt/ontwikkeld worden. In dit project richten we ons op: kinderen plezier laten beleven aan (samen) toneelspelen, bewegingsvrijheid vergroten, spreekvaardigheid vergroten, fantasie en voorstellingsvermogen vergroten en de leerlingen meer zelfvertrouwen te geven.

Tijd: 1 (of meerdere) speeltijd(en) in bij voorkeur de speelzaal.

Materiaal: Download en print de bijlage met daarin een 7-tal inspirerende ideeën, tips c.q. mogelijkheden.”

Vrolijk bewegen in de speelzaal: 5 uitgewerkte bewegingslessen

Doel: De kinderen ontwikkelen div. bewegingsaspecten zoals: lopen, huppelen, rennen, gooien, reactievermogen e.d.. Maar ook luisteren, kijken, samenwerken, rekening met elkaar houden en het wedstrijdelement behoort tot de aandachtspunten. Natuurlijk is bewegen ook gewoon leuk, gezond en lekker.

Tijd: per les 1 gymtijd bij voorkeur in de speelzaal(gymzaal).

Materiaal: Draai het downloadbare document, behorende bij deze les, uit, neem het door, maak een keuze uit de gegeven suggesties en zorg dat de benodigde materialen klaar liggen. Er worden maar liefst 5 complete bewegingslessen beschreven waarin altijd een zijdelingse relatie met carnaval te bedenken is. Per les wordt aangegeven welke materialen nodig zijn. Het staat u vrij meerdere lessen te kiezen en/of te combineren.”

Polonaiseliedjes

Doel: Het stimuleren van de muzikale ontwikkeling dmv. het maken van muziek met instrumentjes en het zingen van liedjes in het thema. Verder leren de kinderen polonaise lopen (met enkele leeropdrachten).

Tijd: 1 werktijd en tijd voor herhaling inplannen.

Materiaal: In het bijgevoegde leerkrachtblad staan wat (vrijblijvende) suggesties, tips en uitgewerkte voorbeelden aangaande het maken van muziek met kinderen met muziekinstrumentjes, het leren lopen van een polonaise en wat liedsuggesties om te zingen. Dit blad ter voorbereiding en inspiratie uitdraaien en doornemen.