Taal: Kursus Bredaos

Doel: kinderen maken kennis met het Bredaose dialect, aan de hand van lesjes uit ‘Eej Kul’, het lesboekje van de Bredaose les van Pater Terrepetijn en Sjaggerijn. Door middel van ‘meejleeslesjes’ en andere ludieke oefeningen leren ze Bredaose woorden en uitdrukkingen. Sommige oefeningen kunnen de leerlingen zelf, maar het is net zo leuk om de les klassikaal te doen.

Tijd: 30 minuten

Materiaal: werkblad ‘Kursus Bredaos’ voor iedere leerling

Carnavals spellings-battle

Doel: De kinderen oefenen de spelling van een aantal carnavalsbegrippen aan de hand van een spellings-battle: De klas wordt verdeeld in twee teams, om en om komt een kind van ieder team naar voren en krijgen van de leerkracht een woord te horen dat ze moeten proberen foutloos te spellen. Lukt dit, dan krijgt dat team een punt. Welk team haalt de meeste punten?

Tijd: 15 minuten

Materiaal: woordenlijst voor de leerkracht

Verhaalsommen: REKEN JE DOL MET LOL!

Doel: De kinderen maken de verhaalsommen. Naast rekenvaardigheden wordt er dus ook een beroep op de leesvaardigheid en het logisch denken gedaan. De antwoorden moeten onder de som worden geschreven, daarbij dienen de kinderen de hele bewerking te noteren.

Tijd: 20 minuten.

Materiaal: De leerkracht dient het werkblad te downloaden en uit te printen voor alle kinderen, potlood. De les kan natuurlijk ook op het digibord gezet worden. Ook kan deze opdracht in 2 tallen gemaakt worden.

Rekenen: deelsommen tot je groen, geel en rood ziet!

Doel: De kinderen leren, automatiseren en herhalen de deeltafels van 1 t/m 10 in willekeurige volgorde. Er worden steeds een tweetal keuze-uitkomsten gegeven waarvan er dus een goed is en de ander fout. Ook ontdekken de kinderen dat je een deelsom kunt omkeren tot een vermenigvuldiging om te controleren of het gekozen antwoord juist is. De kinderen die dit onvoldoende beheersen, mogen hun tafelkaart van 1 t/m 10 gebruiken als hulpmiddel.

Tijd: 20 minuten

Materiaal: De leerkracht dient het rekenwerkblad te downloaden en uit te printen voor alle kinderen. De les kan natuurlijk ook op het digibord gezet worden. Schrijfgerei en eventueel kladpapier.

Geschiedenis: BRABANTS DIALECT…

Doel: De kinderen komen alles te weten over het Brabant dialect. Vragen als wat is een dialect en waarom praat men dialect in carnavalstijd worden in de uitleg beantwoord. Verder wennen de kinderen aan de uitspraak, moeten proberen dialect te lezen en maken vertaalopdrachten van het dialect naar het Alg. Beschaafd Nederlands. Dit doen zij aan de hand van een lijntrek-, en invuloefening. Verder ervaren de kinderen dat dialect best moeilijk is en dat het een en ander cultuur historisch bepaald is.

Tijd: 40 minuten.

Materiaal: De leerkracht dient ervoor te zorgen dat alle kinderen een kopie van het lesblad krijgen waarop de informatie staat, maar ook de verwerkingsopdrachten die bij deze les horen.Materiaal: potlood, pen.

Het Reactiespel Carnaval (technisch lezen en begrijpend luisteren)

Doel: Het reactiespel is een leuk spel waarbij de spelers goed op moeten letten en op elkaar moeten reageren. Dat zit zo: elke speler heeft een kaartje waarop een specifieke actie staat waarop deze speler moeten letten. Komt deze actie aan bod? Dan moet de speler de reactie die op het kaartje staat opvolgen. Zo gaat het spel door tot iedereen geweest is.

Tijd:

Materiaal: De leerkracht moet de les downloaden en printen op stevig papier. Vervolgens worden de kaartjes uitgeknipt en uitgedeeld aan de leerlingen.

Taal: CARNAVALSPUZZEL

Doel: Woordenschat carnaval vergroten m.b.v. een kruiswoordpuzzel. Bestemd voor leerlingen van groep 5, 6 en 7.

Tijd: 20 minuten.

Materiaal: Leerkracht dient de les te downloaden en te printen. Kinderen hebben alleen de kopie en schrijfmateriaal nodig.

Taal: MAAK JE EIGEN KWARTETSPEL

Doel: De kinderen ontwerpen en maken zelf een kwartetspel. De creatieve vormgeving, het logisch nadenken(denken in verzamelingen en/of woorden die bij elkaar horen), taal- en woordenschat ontwikkeling, spelen hierbij een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat de zelfgemaakte spellen ook gespeeld worden in groepjes van 3 of 4 kinderen. Dan spelen ook sociale aspecten(samenwerken, samenspelen, winst/verlies, elkaar helpen, gevoel, mondelinge taalvaardigheid en dergelijke een rol.Let op:De uitleg dient duidelijk, gestructureerd en concreet te zijn, want de meervoudigheid van de opdracht zal voor veel kinderen redelijk ingewikkeld zijn(hoofdgroep, deelgebieden, schrijfwijze enz.). Lees daarom de lesbeschrijving met voorbeelden goed door voordat de les gegeven wordt.

Tijd: 45 minuten en extra tijd om de spellen te spelen(bijvoorbeeld tijdens een taalles en/of inloop)

Materiaal: De leerkracht dient het werkblad met (blanco) kwartetkaartjes te downloaden en uit te printen voor alle kinderen, potlood, pen, kleurpotlood, scharen.