Proefles

Pictogram
Carnaval in ut Kielegat (Beschrijving) - Groep 1-2

Doel: Deze carnavalsles bestaat uit een PowerPointpresentatie die u in zijn geheel of in delen aan uw klas kan laten zien. De leerlingen weten na de les een heleboel over het carnaval in Breda (Ut Kielegat). Per dia kunt u de informatie voorlezen. (U kunt eventueel de tekst zelf een beetje aanpassen aan het niveau van uw groep.)

Tijd: Dit hangt af welke groep u heeft en hoe lang de tijdsspanne is van uw groep. U kunt deze les heel makkelijk in delen geven. De gehele les duurt maximaal 45 minuten.

Materiaal: PowerPointpresentatie, Geprinte handleiding/beschrijving van de PowerPointpresentatie

Pictogram
Cursus Bredaos

Doel: kinderen maken kennis met het Bredaose dialect, aan de hand van lesjes uit ‘Eej Kul’, het lesboekje van de Bredaose les van Pater Terrepetijn en Sjaggerijn. Door middel van ‘meejleeslesjes’ en andere ludieke oefeningen leren ze Bredaose woorden en uitdrukkingen. Sommige oefeningen kunnen de leerlingen zelf, maar het is net zo leuk om de les klassikaal te doen.

Tijd: 30 minuten

Materiaal: werkblad ‘cursus Bredaos’ voor iedere leerling

Pictogram
Informatie Brabants dialect

Doel: De kinderen komen alles te weten over het Brabant dialect. Vragen als wat is een dialect en waarom praat men dialect in carnavalstijd worden in de uitleg beantwoord. Verder wennen de kinderen aan de uitspraak, moeten proberen dialect te lezen en maken vertaalopdrachten van het dialect naar het Alg. Beschaafd Nederlands. Dit doen zij aan de hand van een lijntrek-, en invuloefening. Verder ervaren de kinderen dat dialect best moeilijk is en dat het een en ander cultuur historisch bepaald is.

Tijd: 40 minuten.

Materiaal: De leerkracht dient ervoor te zorgen dat alle kinderen een kopie van het lesblad krijgen waarop de informatie staat, maar ook de verwerkingsopdrachten die bij deze les horen. Materiaal: potlood, pen.