Proefles

Pictogram
Informatie Brabants dialect

Doel: De kinderen komen alles te weten over het Brabant dialect. Vragen als wat is een dialect en waarom praat men dialect in carnavalstijd worden in de uitleg beantwoord. Verder wennen de kinderen aan de uitspraak, moeten proberen dialect te lezen en maken vertaalopdrachten van het dialect naar het Alg. Beschaafd Nederlands. Dit doen zij aan de hand van een lijntrek-, en invuloefening. Verder ervaren de kinderen dat dialect best moeilijk is en dat het een en ander cultuur historisch bepaald is.

Tijd: 40 minuten.

Materiaal: De leerkracht dient ervoor te zorgen dat alle kinderen een kopie van het lesblad krijgen waarop de informatie staat, maar ook de verwerkingsopdrachten die bij deze les horen. Materiaal: potlood, pen.

Pictogram
Rekenen: Sommen maken

Doel: de leerlingen maken zelfstandig het rekenblad. Vervolgens wordt dit blad door de leerkracht uitgelegd en besproken en kunnen de kinderen controleren of ze de verhaalsommen op een juiste wijze hebben opgelost. Tevens komen in de uitleg wat carnavalsbegrippen naar voren zoals: leutpenning, page, pliessie ed.

Tijd: 20 min.

Materiaal: alle leerlingen krijgen een kopie van het reken-opgaveblad.