Handleiding voor de leerkracht

Leuk dat uw school, met de groepen 1 t/m 8 meedoet aan dit unieke carnavalsproject. Een gratis scholenproject voor heel Breda (vorig jaar deden naar volle tevredenheid maar liefst 35 scholen met bijna 11.000 kinderen mee!). Ook als u vorig jaar heeft meegedaan, kunt u dit jaar natuurlijk ook weer aanmelden. Ieder leerjaar heeft zijn eigen, unieke lessen en leerlijnen.

De werkgroep waardeert uw deelname dan ook zeer. We hopen van harte dat het project voldoet aan uw verwachtingen. Het project is gemaakt door leerkrachten uit het Bredase basisonderwijs en heeft een professionele, didactisch verantwoorde (praktijk)basis.

Wij hebben ervoor gekozen, om geen uitgebreide handleiding te schrijven, omdat veel dingen voor zich spreken. Toch zijn het juist de voor de hand liggende zaken, die over het hoofd gezien worden. Daarom hebben we toch een aantal zaken op een rijtje gezet. Lees eerst het voorwoord aandachtig door!Dit jaarlijks terugkerend carnavalsproject is geschikt voor groep 1 t/m 8 en heeft als doel: leerlingen van de bovengenoemde groepen enthousiast te maken voor het carnavalsfeest in Breda. Elke jaargroep heeft een eigen lessencyclus, unieke activiteiten met bijbehorende verwerkingen.

Bovendien willen we de kinderen informatie geven en opvallende zaken leren over carnaval in het algemeen en in hun eigen carnavalsomgeving in het bijzonder. De deelnemers kunnen na het project ‘beter carnavallen’ op een veilige, sociale maar vooral plezierige manier.

Het project wordt in een tijdsbestek van 2 tot 3 weken voor carnaval gegeven. De lessen zijn kort en krachtig, gevolgd door gevarieerde, praktische opdrachten. Alle vakken komen aan bod en er is sprake van unieke leerlijnen per leerjaar. Er is dus geen herhaling maar steeds uitbreiding en verdieping binnen het thema Carnaval.

Uit eigen ervaring weten we dat de druk van de leer- / lesstof tegenwoordig erg groot is, daarom hebben we gekozen voor een project dat naar eigen affiniteit en deskundigheid ingezet kan worden. Het staat u vrij onderdelen te wijzigen en/of aan te passen aan de eigen situatie en beschikbare (leer)tijd. Ook de volgorde is flexibel. Vandaar dat alle downloads in ‘Word.doc’ zijn. Het is niet aan te raden leerstof uit andere leerjaren te gebruiken, omdat kinderen en collega’s dan in de problemen kunnen komen.

Het project is natuurlijk vrijwillig. maar dat wil niet zeggen dat het geheel ook vrijblijvend is. De kinderen dienen wel iets te leren en het project dient dan dus ook niet als ‘bezighouder’ gezien te worden. Bovendien is rekening gehouden met effectiviteit en efficiëntie. Vandaar dat binnen het carnavalsthema ook rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, creatieve vakken etc. aan bod komen. Voor de groepen 1/2 worden de vijf belangrijkste ontwikkelingsgebieden aangeboden met heel veel leerkrachtsuggesties; de keus is aan u!

Tip groep 1/2: noteer welke activiteiten u dit jaar uitvoert, omdat de lessen in de kleuterklas een gecombineerd programma voor groep 1 en 2 zijn, kunnen volgend jaar de andere lessen en activiteiten aan de beurt komen. Voor de duidelijkheid; er is dus sprake van een tweejaarlijks kleuterprogramma.

Natuurlijk is dit project doordrenkt met een flinke dosis chauvinistisch carnavalsperspectief. Dat mag en kan. Misschien dat het zelfs moet, willen we de tradities van het carnaval in de diverse Bredase wijken verankeren, uitbreiden en voortzetten. Het project is de ideale voorbereiding op carnaval en uw eigen carnavalsviering op school.

Opzet van de site / project:

Als u inlogt met de door u ontvangen codes(de inlogcodes zijn uniek en wijzigen elk jaar), komt u op de homepagina van het Groot Kielegats Scholenproject (www.scholenprojectkielegat.nl). Hier vindt u allerlei informatie; lees het voorwoord en handleiding goed. Vervolgens klikt u op lessen en kiest u de juiste groep en gaat u aan de slag met de geheel voorbereidde lessen cq. ideeën. U ziet bij elke les de doelstelling, geschatte lestijd en benodigde materialen. Verder staan er, indien nodig, handige tips en links naar multimedia die ingezet kunnen worden tijdens de les. U kunt alle lessen downloaden en uitprinten.

Groep 1/2-3-4-5 en 8 bestaan alleen uit algemene lessen die voor heel Breda hetzelfde zijn(voor groep 8 bestaat het aanbod uit verdiepings- en/of herhalingsstof).
Voor groep 6 en 7 is dat anders. Na de algemene lessen volgen voor deze groepen de specifieke lessen, gekoppeld aan uw eigen carnavalsgebied (dus eigenlijk deel 2 van het project). Klik op de carnavalsvereniging die voor uw school van toepassing is en u kunt zonder al teveel voorbereiding direct aan de slag met de specifieke lessen.

Feedback:

Bij elke te downloaden les vindt u 5 sterren. Met deze sterren kunt u aangeven hoe leuk, nuttig, leerzaam etc. de les was. Wilt u zo vriendelijk zijn, om na het geven van de les, sterren uit te delen aan de les?
In het hoofdmenu, onder het kopje “informatie” vindt u ons evaluatie formulier. Zou u zo vriendelijk willen zijn, dit formulier na afloop van de lescyclus in te vullen?
Voor de duidelijkheid:

  • Haagse Beemden = Giegeldonk
  • Princenhage = ‘t Aogje
  • Ginneken = ‘t Lestogenblik
  • Teteringen = Totderingen
  • overige Bredase scholen = Kielegat

Tot slot is het leuk om een projectboekje te maken voorzien van de voorkant die via de site te downloaden is. Leuk voor de kinderen om thuis te laten zien. Het is slim de voorkant al in de beginfase uit te printen om deze tijdens de looptijd van het project te gebruiken als kleurplaat en uitloopopdracht.
Als u zelf lessen, verwerkingen, flipcharts e.d. ontwerpt, houden wij ons aanbevolen.
Dank voor de moeite, maak er iets van en veel plezier.

Heeft u hulp nodig, bel of e-mail gerust. Vreemde vragen/verzoeken bestaan niet, zie in het menu:  contact.