Totdenringen – Sommen maken

Doel: de leerlingen maken zelfstandig het rekenblad. Vervolgens wordt dit blad door de leerkracht uitgelegd en besproken en kunnen de kinderen controleren of ze de verhaalsommen op een juiste wijze hebben opgelost. Tevens komen in de uitleg wat carnavalsbegrippen naar voren zoals: leutpenning, page, pliessie ed.

Tijd: 20 min.

Materiaal: alle leerlingen krijgen een kopie van het reken-opgaveblad.

Totdenringen – Aardrijkskunde

Doel: de leerlingen krijgen enige informatie mbt. het feit dat carnaval vooral in Zuid-Nederland gevierd wordt en dat de grote rivieren in deze als grens gezien worden. Bovendien leren de kinderen van een aantal Brabantse plaatsen de namen tijdens carnaval. Enige kennis van topografie is een vereiste.

Tijd: 30 min. incl. verwerking.

Materiaal: alle leerlingen krijgen een kopie van de les met verwerking, potlood, atlas met kaart West-Brabant en Nederland.